Kvalitets- och miljöpolicy
hos Easy LED Oy

Easy LED:s framgång och konkurrenskraft kommer från den höga kvaliteten och ansvarstagandet för miljön både i affärsverksamheten och produkterna. Vårt kvalitets- och miljösystem och dess överenskomna mätvärden styr vår verksamhet enligt principen om kontinuerlig förbättring.

Nyckelelement i vår kvalitets- och miljöpolicy

  1. Vi kompromissar aldrig med produktsäkerhet. Vi följer alltid regler och förordningar.
  2. Våra produkters höga effektivitet, felfrihet, tillförlitlighet och användarvänlighet är basen för kundnöjdheten.
  3. Inom vår kundservice betonar vi leverans i tid, feedback från kunder och högkvalitativ belysningsdesign.
  4. Vi är en pålitlig leverantör av armaturer. Vi designar och tillverkar miljövänliga produkter med en lång livscykel. Produktkvaliteten säkerställs genom systematisk testning och kontinuerliga förbättringar. Vi förväntar oss detsamma från våra samarbetspartners.
  5. Vi följer miljölagstiftningen och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att förbättra skyddsnivån av miljön och minimera skadliga miljöeffekter.
  6. Ledningens och personalens engagemang för kvalitets- och miljöpolicyn och implementeringen av kvalitets- och miljöprinciper som en del av det dagliga arbetet följs upp av regelbundna granskningar, internrevisioner och öppna diskussioner.