Områdesbelysning

Hamnar, bangårdar och logistikcenter

Stora logistiska områden som kräver mycket ljus och höga master placerade långt ifrån varandra. Drivdonsskåp och kontrollenheter vid basen av masten.

Dagbrott och deponier

Stora områden som förändras snabbt och har olika ljusbehov beroende på tidpunkt och plats. Rörliga master kan användas vid behov.

Tak och väggar

Områden som är upplysta nedifrån med lägre ljusstyrka. Armaturfästen och ramar finns tillgängliga för olika monteringsalternativ.

Gårdsplaner och parkeringsplatser

Utanför fastighetsområden installeras oftast belysningen på gatlyktor eller master. Gatuljusoptik eller asymmetrisk strålkastaroptik används.