Kopplingsdosor

I en fördelningsdosa kan mastkabeln fördelas till flera ljusenheter i toppen av masten. Vid mastens bas kan dosan även användas till att ansluta drivdonsskåpets anslutningskablar till mastkabeln.

Kytkentäkotelo