Drivdonsskåp

BUBO Cave

Drivdonslösning för belysning som kan monteras både utomhus och inomhus. Inkluderar ett elskåp och ett drivdonsskåp. Antal drivdonsskåp per elskåp kan vara ett till sex.

BUBO Nest

Drivdonsskåp för belysning som kan monteras både utomhus och inomhus. Varje drivdonsskåp kan ha drivdon för upp till nio LED-moduler.

Ljuskontrollsystem

Ljuskontrollcentret innehåller den elektriska matningen för kontrollsystemet.

Kopplingsdosor

I en fördelningsdosa kan mastkabeln fördelas till flera ljusenheter i toppen av masten. Vid mastens bas kan dosan även användas till att ansluta drivdonsskåpets anslutningskablar till mastkabeln.