Trafik

Gator

Det stora effekt- och optikområdet för armaturer täcker flexibelt krav från olika gatukategorier. Autonoma dimningsprofiler för nattetid som medför extra besparingar.

Vägar och motorvägar

Den finska Transportstyrelsen godkände att armaturerna har en tillräcklig ljuseffekt även för större motorvägar.

Gång- och cykelbanor

Säker, bländfri och kostnadseffektiv belysning.

Tunnlar och broar

Belysning för tunnlar och broar med skydd mot vandalisering för utanpåliggande montage eller försänkt.

Parkeringshus

Pitkäikäistä, ilkivallan kestävää ja älykkäästi ohjautuvaa valoa parkkihalleihin ja -katoksiin.