Kytkentäkotelot

Kytkentäkotelossa voidaan mastokaapeli jakaa valoyksiköille maston huipulla. Maston juuressa koteloa voidaan myös käyttää BG-liitäntälaitteiden yhdistämisessä mastokaapeliin.

Kytkentäkotelo