Valo-ohjauskeskus

Valo-ohjauskeskus sisältää sähkönsyötön ohjausjärjestelmälle. Sähkönsyöttö voidaan myös varustaa UPS kytkennällä. Sen lisäksi keskus sisältää tarvittavat reitittimet ja ohjausyksiköt. Keskuksessa on myös liitynnät ja laitteistot ulkopuolisiin tiedonsiirtoverkkoihin tarvittaessa.

VOK-212-naama